Organisatie

Analyseren, begroten en plannen

Cultuur boeit, inspireert en verbindt. In mijn werk zoek ik de samenwerking met andere disciplines op en zet ik mijn organisatietalent en proceskennis in. Soft skills zoals begrip, inspiratie en creativiteit zijn evenals hard skills – procesbewaking, financieel en hr management – de sleutelwoorden in mijn cultureel werk.

Programmeren, samenwerken en leveren

Ik leid programma’s en instellingen en zorg voor de organisatie en uitvoering van projecten en lange termijn plannen. Ik blijf betrokken en werk hands-on. Maar de tijd vraagt steeds meer ook om een zakelijke benadering. Ik heb ruimschoots ervaring in procesbegeleiding, het bewaken van deadlines, financiële toezicht en organisatorisch advies.

Voorbeelden

Een goed voorbeeld van complex organisatiewerk is het project ‘NextCity’ dat gaat over biodiversiteit in de stad ism. Academie van Bouwkunst Amsterdam, Architectuurcentrum Arcam, Universiteit Leiden, Design Academy Eindhoven, Universiteit van Amsterdam en een grote groep lokale stakeholders en internationale partners. Het project bevat draagvlakcreatie, fondsenwerving, onderzoek, workshops, een symposium en een expositie (in samenwerking met Maike van Stiphout).

Een ander voorbeeld is de internationale conferentie over ‘Onconventionele duurzaamheid’. Dit internationale project heb ik in 2013 georganiseerd in samenwerking met de IBA Hamburg, Jutta Hinterleitner (BNA Onderzoek) en vakblad  ‘De Architect’ (hoofdredacteur Harm Tilman).  Naast voordrachten, discussieronden en netwerkmomenten was er ook een excursieprogramma.

Leave a Reply