STRATEGY

ONDERNEMERSCHAP 
Ik adviseer over strategie, visie, profilering en bij het ontwikkelen van een business model passend bij je unique selling point. Dat helpt bij betreden van nieuwe markten.

POSITIONEREN
Ik zorg voor marktverkenningen, Round Tables met potentiële partners en opdrachtgevers, Match Making en deelname aan economische missies. In het verleden heeft de Rijksdienst voor Ondernemend  (RVO) mij aangewezen als expert (SIB).

PROFILEREN
Wat wil je vertellen en bereiken? Wat weet de ontvanger al van je? Op de juiste plek laten zien wie je bent en wat je doet verdient bijzondere aandacht. Ik laat je profiteren van mijn kennis van de opleiding tot Certified Export Manager.

VOORBEELD?

Als programma manager bij de BNA adivseer ik de branche en werk ik in internationaal verband van het Architects Council of Europe. Tijdens economische missies leid ik delegaties in samenwerking met MinEZ, RVO, buitenlandse dienstverleners en het diplomatieke netwerk.

Voor de BNA heb ik de promotiefilm voor potentiele buitenlandse opdrachtgevers ontwikkeld. De film over ‘The Dutch Approach’ duurt 2 min en wordt succesvol ingezet door Holland Branding, maar ook ondernemers, de overheid en het diplomatieke netwerk. Kijk ook eens op www.bna-international.nl en www.dutcharchitects.org.